Så ökar du din självkänsla

Vad är egentligen självkänsla – och vad skiljer detta från självförtroende och självbild? Frågan som många även ställer sig är: hur får man en god självkänsla och accepterar sig själv?

unga tonåringarI ett annat inlägg här går det att läsa om hur man gör för att hitta sig själv och låter sig få vara den man är. I stort handlar det om självacceptans. Vissa när fram till detta ganska tidigt i livet, andra efter 30 och några gör aldrig det. Det gäller att inte vara så hård mot sig själv och att behandla sig själv bättre, man har ju trots allt bara ett liv så det gäller att ta tillvara på både sin självkänsla och sin kropp.

Självkänsla – självförtroende – självbild

Mer om just självkänsla går det att läsa ganska utförligt om på 1177 Vårdguiden. Självkänsla blandas ofta ihop med både självbild och självförtroende. Självkänsla handlar om att man känner att man har ett eget värde, detta utan yrkestitel, prestationer eller ekonomi. Man litar vidare på sin egen omdömesförmåga och behöver inte ha bekräftelse från andra för att faktiskt känna att man duger. Självförtroende å andra sidan är den delen som handlar om hur bra man tror sig kunna utföra olika saker. Det är lätt att blanda ihop dessa men ett gott självförtroende behöver inte betyda att man har en bra självkänsla. En låg självkänsla kan finnas bakom alla prestationer och all duktighet.

Den inre bilden av dig själv

Självbild är den inre bild man har av sig själv. Denna påverkar hur man talar, vad man säger och hur man faktiskt lyssnar. Självbilden kommer sig ofta av uppväxt och umgänge, vilka intressen man har och vilka värderingar som genomsyrar en. Ens självbild kan påverkas av både självkänsla och självförtroende.

Så får du bra känsla för dig själv

Det allra viktigast och det som påverkar oss mest av de nämnda delarna av självet ovan är förmodligen självkänslan. Detta är den grundkänsla som du har inför din egen person och avgör hur du värderar dig själv. Denna är viktig för att känna att man duger bra som man är och att man accepterar sig själv. Din självkänsla växer i miljöer där du får känna sig omtyckt och betydelsefull för andra människor och du med god självkänsla uppfattas ofta som trygg – samtidigt som du själv lättare uppfattar omgivningen som vänlig och accepterande. Det gör det enklare att skapa bra relationer till andra och att känns sig nyfiken och öppen till ens medmänniskor. Kort sagt en riktigt bra grej.

Post Navigation