Formella kläder på jobbet

Att bära formella kläder på jobbet kan göra så att man presterar bättre och kan tänka ur ett bredare perspektiv. När man bär sådana typer av kläder känner man sig mäktigare och tänker på en högre nivå.

Vi har tidigare skrivit om att det kan vara bra att köpa specifika kläder att ha på jobbet för att inte sticka ut för mycket.

”I ett professionellt sammanhang vill man inte sticka ut. Man vill följa kontorets klädkod utan att riskera att misstas för tapeten.” Läs mer.

Tänker bredare12114752-man-med-portfolj

Att det företag som man arbetar på har en klädkod kan tyckas lite tråkigt. Då har man inget utrymme för att uttrycka sig genom sina kläder under arbetstid. Men en klädkod behöver inte vara något negativt. Den kan tvärtom göra så att man presterar bättre. I Expressen skriver man om en studie som visar att den som bär formella kläder tänker i ett bredare perspektiv och fastnar inte på detaljerna. Under studien ombads de medverkande att klä sig i vardagsklädsel alternativt som att de skulle gå på en jobbintervju. De studenter som bar mer formella kläder hade ett bredare och mer holistiskt tänkande medan de studenter som bar vardagskläder tenderade att tänka mer på detaljnivå.

Känner sig mäktigare

De formella kläderna bidrar nämligen mycket till att man känner sig mäktigare och då är man mer benägen att tänka på en högre nivå. De formella kläderna kan dessutom påverka ens humör åt det positiva hållet eftersom de flesta tycker att folk ser bättre ut i lite mer formella kläder och de som klär sig så får även mer respekt.

Post Navigation